LỢI ÍCH CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN EASYBOOKS

Tiết kiệm

Giảm đến 90% sai sót, chi phí - thời gian xử lý nghiệp vụ theo hình thức kế toán truyền thống

Đáp ứng

Đáp ứng đầy đủ và linh hoạt cho tất cả loại hình doanh nghiệp với 13 phân hệ chức năng

Nhanh chóng

Xử lý, phân tích, tạo lập, theo dõi, kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách chính xác, nhanh chóng, đơn giản

Tại sao nên chọn

phần mềm kế toán EasyBooks

Được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hệ thống lập trình chặt chẽ, ổn định, dễ sử dụng

Có khả năng bảo mật theo nhiều lớp và cấp độ: SSL, IP block

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp

Có khả năng cảnh báo người dùng khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm - kho âm

Tự động tuân thủ nguyên tắc kế toán để cảnh báo người dùng về sai sót số liệu

Cập nhật liên tục khi có thay đổi về chính sách kế toán, nâng cấp đáp ứng nghiệp vụ miễn phí

Đánh giá được hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán

CÁC DOANH NGHIỆP TIN TƯỞNG LỰA CHỌN SẢN PHẨM CỦA SOFTDREAMS